Πέμπτη, 7 Μαΐου 2009

γκραβούρα vs φωτογραφία

Μούλκι Σαλαμίνας, σε πρώτο πλάνο ο Άγιος Γιάννης ο Νηστικός.
Λιθογραφία Otto Von Stackelberg. 1831.
Μούλκι Σαλαμίνας, στο ίδιο ακριβώς σημείο. 2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η αρχειοθήκη μας

Χωρίς παρεξήγηση..

1.Κάθε ανάρτηση του blog εκφράζει μονάχα τον αρθρογράφο της_
2.Κάθε ιστορική αναφορά που παρατίθεται στο blog εχθρεύεται τις διαδρομές του πατριωτικού σπαραγμόύ ή της υπερηφάνειας._

.