Κυριακή, 13 Ιουλίου 2008

τεύχος α', ιούλιος 2008Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α
.
Βασκανή Μάθεση
Κλικ the opposite.

Σταμάτη Σύρακα

Μια βασική προσέγγιση του

Σαλαμινιακού Τύπου.


Σπύρου Πάγκαλου
Περιβαλλοντικά προβλήματα
και κινήματα πόλης.

Παναγιώτη Αλαΐσκα
«Τα όνειρά μου δια το μέλλον».

Παναγιώτη Βελτανισιάν
«Ίδιος Ολύμπιος Θεός».

Κατερίνας Τ.
‘Να σου πω ένα παραμύθι;’

Μαρίας Καγιαβή
Αugusto Boal και το Θέατρο
των Καταπιεσμένων. Μέρος Α’.

Κατερίνας Τ.
χρονογράφημα.

Πετρούλας Αθανασιάδη
Σαλαμίνα-Δημοτικές εκλογές 2006.

Φωτεινής Αλεξανδρίδου-Ανδρεσάκη
Μίλων ο Κροτωνιάτης,
Pierre Puget, (1671-1682).

Σταμάτη Σύρακα
Άγγελος Σικελιανός.
Μια δισυπόγραφη σελίδα.

Παναγιώτη Βελτανισιάν
Ο οικισμός του Αμπελακίου στα
μεταβυζαντινά και νεότερα χρόνια.

Θωμά και Γιώργου
Έχει συμβεί σε όλους.

ποιητής του τεύχους: Στέφανος Κόκκινος

Χωρίς παρεξήγηση..

1.Κάθε ανάρτηση του blog εκφράζει μονάχα τον αρθρογράφο της_
2.Κάθε ιστορική αναφορά που παρατίθεται στο blog εχθρεύεται τις διαδρομές του πατριωτικού σπαραγμόύ ή της υπερηφάνειας._

.