Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

Ιχθυοκαλλιέργειες και Σαλαμίνα

Γενικά

Αναγκαία συνθήκη επιβίωσης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής αποτελεί όχι μόνο η συνεχής επέκταση των ήδη υπαρχουσών αγορών του αλλά και η διάνοιξη νέων πεδίων εκμετάλλευσης μέσω της λεηλασίας στη φύση. Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 20 χρόνια διάφορες παράκτιες περιοχές σε όλο το μεσογειακό άξονα έχουν καταληφθεί και μετατραπεί σε ιδιωτικές μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας οι οποίες, γεωγραφικά απομακρυσμένες από τις πόλεις ή από κάποιο κοντινό χωριό, δρουν σχεδόν ανενόχλητα μα κυρίως καταστροφικά, φυσικά με την ανοχή μας.


Η άποψη ότι «η ιχθυοκαλλιέργεια είναι μία κατ’ εξοχήν φιλική, για το περιβάλλον, διαδικασία» έχει ήδη καταρρεύσει. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 15393/2332/2002/ΦΕΚ 1022/Β/02 οι ιχθυοκαλλιέργειες έχουν καταταχθεί σε μορφές βιομηχανίας, κατηγορίας Α – υποκατηγορίας Β, που σημαίνει πως προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Όσο κι αν είμαστε επιφυλακτικοί σε υπουργικές αποφάσεις, και τα υπόλοιπα στοιχεία εκεί συγκλίνουν.


Η πρασινοκίτρινη θολή θάλασσα, επιπλέοντες αφροί, γλοιώδης πρασινοκίτρινος πυθμένας, μόνιμη εμφάνιση πλαγκτόν, έντονη δυσοσμία από τον ψόφο των ψαριών και τα ιζήματα που δημιουργούνται στο βυθό, καθιστούν απαγορευτική για κάθε άλλη χρήση τη θάλασσα και τις ακτές.


Επίσης, η εντατική εκτροφή ψαριών συσσωρευμένα σε μια τεχνητά διαμορφωμένη περιοχή από κλωβούς ευνοεί τη διάδοση ασθενειών μεταξύ τους. Αυτό οδηγεί τους ιχθυοκαλλιεργητές στην τακτική χορήγηση αντιβιοτικών στα ψάρια των ιχθυοτροφείων μέσω της τροφής τους για να προστατεύονται από τις συγκεκριμένες ασθένειες. Τα αντιβιοτικά αυτά, με τη σειρά τους δημιουργούν βακτήρια που συσσωρεύονται σε ιζήματα κάτω από τα κλουβιά και αποδεικνύονται καταστροφικά για τον άνθρωπο αφού μπορούν να δημιουργήσουν δερματοπάθειες, κολπίτιδες, σαλπιγγίτιδες, αλλεργικό άσθμα και στομαχικές διαταραχές εξαιτίας της πολύ υψηλής συγκεντρώσης αμμωνιακών, νιτρικών και άλλων ιόντων του αζώτου.


Ειδικότερα στο ήδη επιβαρυμένο οικοσύστημα μιας κλειστής θάλασσας όπως είναι ο Αργοσαρωνικός, μελέτες τονίζουν πως οι επιπτώσεις στην υγεία αφορούν στην συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων οργανικών ουσιών και ιχνοστοιχείων και βαρών μετάλλων στο θαλασσινό νερό. Η σήψη λυμάτων, παράγει ποσότητες υδροθείου, αζώτου και αμμωνιακών αλάτων, καθώς και ποσοτήτων ανθρακικών και φωσφορικών ενώσεων. Οι ενώσεις αυτές δημιουργούν κατανάλωση του οξυγόνου με συνέπεια τις συνθήκες υποξίας ή και ανοξίας τόσο των καλλιεργούμενων ψαριών όσο και όλων των έμβιων οργανισμών , των ελεύθερων αλιευμάτων. Στις συνθήκες αυτές ευνοείται η ανάπτυξη αναερόβιων μικροοργανισμών πολλοί από τους οποίους είναι παθογόνοι για τον άνθρωπο. Ο κατάλογος των παθογόνων οργανισμών που αναπτύσσονται σε συγκεντρωμένες ιχθυοκαλλιέργειες είναι μεγάλος και τρομακτικός:


Συνοψίζω κυρίως την ανάπτυξη παρασίτων ( τρηματώδεις και νηματώδεις σκώληκες) και τοξικών φυκιών, όπως οι δεινοφλαγελλάτες και τα διατομα που προκαλούν γαστρεντερικές διαταραχές , μυϊκά άλγη και νευρολογικά νοσήματα. Μια σειρά ιογενή νοσήματα συναντιούνται κυρίως σε προσωπικό που ασχολείται με καλλιέργειες στρειδιών και οστρακόδερμων και αφορά γαστρεντερικά και αναπνευστικά νοσήματα καθώς και ηπατίτιδες.


Σαλαμίνα

Ακόμη πιο συγκεκριμένα, στη Σαλαμίνα, σε ένα νησί που δεν έχουν θεσπιστεί πουθενά ζώνες ανάπτυξης ιχθυοτροφείων, αποτελεί γρίφος το γεγονός πως οι ιχθυοκαλλιέργειες που λειτουργούν φτάνουν σε αριθμό τις πέντε, εν αναμονεί μάλιστα για την έκτη. Κι αυτό από μόνο του υποδηλώνει την έκνομη διάσταση τους. Πυργιακόνι, Λαμπρανό, Στενό, Ηλιακτή, Θυνιό, Φώκα. Δεν είναι τυχαίο ότι σε δύο από αυτές έχουν επιβληθεί αρκετές χιλιάδες ευρώ πρόστιμο από τη Νομαρχία Πειραιά εξαιτίας της αυθαίρετης εδαφική τους επέκτασης που φτάνει τα αρκετά χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα:


- Πρόστιμο 40.000 € στην εταιρία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΒΕΑΕ, που δραστηριοποιείται στη Σαλαμίνα, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 199%. Συγκεκριμένα, κατά την αυτοψία ο χώρος έκτασης που καταλάμβανε υπολογίστηκε στα 5.515 τ.μ. αν και βάσει της ισχύουσας απόφασης των όρων και των αδειών λειτουργίας της έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 1.842 τ.μ.


- Πρόστιμο 10.000 € στην εταιρία ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ Α.Ε. (πρώην ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΠΕ), που δραστηριοποιείται στη Σαλαμίνα, καθώς είχε προβεί στην επέκταση των εγκαταστάσεων της μονάδας της σε ποσοστό της τάξης του 59 %. Συγκεκριμένα κατά την αυτοψία ο χώρος έκτασης που καταλάμβανε υπολογίστηκε στα 8.627 τ.μ. αν και βάσει της ισχύουσας απόφασης έγκρισης των όρων και των αδειών λειτουργίας της έπρεπε να καταλαμβάνει χώρο έκτασης 5.412 τ.μ.


Βεβαίως, η επιβολή προστίμων από έναν επίσημο φορέα, όπως είναι η Νομαρχία Πειραιά, εμμέσως νομιμοποιεί την έκνομη φύση των ιχθυοκαλλιεργειών. Αποδέχεται την εκεί παρουσία τους, αναγνωρίζει την εδαφικότητα τους, μέχρι το σημείο να μην επεκταθούν οπότε και τους επιβάλλει πρόστιμο. Γιατί πριν απ’ όλα, η δημιουργία μιας ιχθυοτροφικής μονάδας δε προϋποθέτει αλλά απαιτεί περιβαλλοντική μελέτη σύμφωνα με την οποία θα κριθεί θετικά ή αρνητικά η εγκατάσταση της. Που βρίσκονται οι μελέτες αυτές;


Επίσης, ποτέ δεν έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο καταστροφής ενάλιων αρχαιοτήτων εξαιτίας της ανεξέλεγκτης υποθαλάσσιας επέμβασης μέσω της τοποθέτησης κλωβών στο βυθό. Και πρόκειται για περιοχές που τα περίχωρα τους βρίθουν από αρχαιότητες, γνωστές στον επιστημονικό κόσμο.


Τέλος, οι διαφωνίες επεκτείνονται και σε μια συνολικότερη συμπεριφορά του συστήματος παραγωγής, στο οποίο ο άνθρωπος είναι ο κυρίαρχος και ο δικαιούχος του οικότοπου. Υπάρχουν ενστάσεις στη φιλοσοφία του εγκλεισμού των θαλάσσιων και άλλων όντων προς καπιταλιστική τέρψη, τη στιγμή μάλιστα που οι ανάγκες του ανθρώπου δε δικαιολογούν μια τέτοια παραγωγή. Με σιγουριά, ο περιορισμός των ζώων σε κλουβιά με ημερομηνία θανάτου, δεν αποτελεί μια εύρυθμη συνθήκη για το περιβάλλον, δημιουργεί μια ασυνέχεια στη φυσική ιστορία του κόσμου, και περισσότερο τείνει σε μια υλιστική και όχι ολιστική θέαση της υπαρξης.


Δυστυχώς, η σιωπή που επικρατεί γύρω από το θέμα υποδηλώνει τη συναίνεση μιας κοινωνίας κατακερματισμένης και μυωπικής, που έχει αναγάγει τη πρόοδο σε ιερότητα ακόμη κι αν πρόκειται για βανδαλισμό του οικοσυστήματος. Έναν βανδαλισμό, τον οποίο έχει αποενοχοποιήσει, θεωρώντας τον, πειθήνια όπως πάντα, ένα αναγκαίο κακό. Η ανάπτυξη μοιάζει με έναν μονόδρομο κι οι ντόπιοι αλιείς με τις τράτες, που πλήττονται πρωτίστως από τις ιχθυοκαλλιέργειες, τους φέρνουν στο νου κάτι που δεν συγχρονίζεται με την εποχή του, έναν αναχρονισμό που είναι καταδικασμένος, αργά ή γρήγορα να εκλείψει. Έτσι, ο μόχθος φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανάλογος με το κέρδος: οι ιχθυοκαλλιέργειες αποτελούν το τρίτο εξαγωγικό κλάδο της χώρας.


Νά γιατί η σιωπή είναι συνενοχή.5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

to kefalaio vriskei panta die3odo.i arxi itan me tis ix8iokaliergies kai me ta epidotoumena programata apo tin ee gia ta katsikia kai ta provata pou na deis twra me tin krisi pou 8a mas gamisoune ta prekia me tis viotexnologies.
to perani katastrfike.8a kanei kamia dekapentara xronia i 8allassa na sinel8ei to idio 8a ginei kai me to lamprano,to piriakoni to 8imio.xreiazontai pleon drastika metra...bakile

Ανώνυμος είπε...

οι αντιστάσεις δε χαρίζονται. στο χέρι μας είναι να διαλύσουμε τον καταραμένο δεσμό μεταξύ της εξουσίας και της συναίνεσης.

Αιγιαλός είπε...

Σας ευχαριστούμε για την ανάρτηση

Ανώνυμος είπε...

Λυπάμαι που διαβάζω τα παραπάνω περί ιχθυοκαλλιεργιών στη Σαλαμίνα, διότι έρχονται στη μνήμη μου γεγονότα δυσάρεστα με μαύρες σημαίες, άσχημα λόγια, απειλές, λιμενικό και λοιπά σε περιοχή του νησιού όπου είχαν εγκατασταθεί τα απαραίτητα και επρόκειτο να λειτουργήσει μια καινοτόμος για την εποχή μονάδα "οστρακοκαλλιέργειας" από έντιμους ανθρώπους του μόχθου και όχι του κεφαλαίου και του πλούτου, που διέθεσαν πάρα πολλές ώρες και προσωπικά χρήματα, όχι απο τη χλιδή τους αλλά από τον παρά που μάζευαν χρόνια πολλά, για να κάνουν κάτι για το αγαπημένο τους νησί...Και για να είμαι ακριβής και περιβαλλοντικές μελέτες είχαν εκπονηθεί και η αρχαιολογική είχε αποφανθεί για την αρτιότητα και χρησιμότητα της επικείμενης επιχείρησης και όλοι. Αλλά δυστυχώς τα όνειρα κάποιων ανθρώπων για το νησί τους και το μεράκι τους να ασχοληθούν τελικά με κάτι τόσο όμορφο και επικοδομητικό (δεδομένων όλων των εγκρίσεων από ΟΛΟΥΣ !!!τους επίσημους φορείς) καταστράφηκαν...και μου έχει μείνει μαράζι...γιατί το μύδι φυσικά και δε μολύνει τη θάλασσα "σύμφωνα με άποψη ειδικών που εκπόνησαν τη μελέτη"...μάλλον αποτελεί φυσικό φίλτρο....
Όμως οι απειλές κατά ατόμων και πραγμάτων δεν ταυτίζονται με το όραμα πάντα...και υπερτερεί η λογική για την επιβίωση...όταν έχεις να κάνεις με άτομα και συλλόγους περίεργης λογικής και φιλοσοφίας. Και ας υπήρξε η έγκριση....ας γνώριζαν τα υπουργεία...Από τότε μέχρι σήμερα φύτρωσαν σαν τα μανιτάρια οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι οποίες ελάχιστα γνωρίζω αν οφελούν ή βλάπτουν τη θάλασσα. Λυπάμαι για αυτό.Πού είναι ΤΩΡΑ οι σύλλογοι?

Unknown είπε...

Πραγματικά δεν έχω λόγια γιαυτα που διαβάζω.....άραγε είστε τόσο αδαείς ή μήπως υπάρχουν κάποια μικροσυμφέροντα που εμείς οι υπόλοιποι αγνωούμε??
και ασ αρχίσω από την αρχή ......η κάθε ιχ/γεια έχει τουλάχιστον από μια βιβλιοθηκη αδειες για να μπορεί να λειτουργήσει, περιβαντο/κες απο αρχαιολογία , δασικές δημοτικές , νομαρχ. αλιειας κτηνιατρική ..κτλ κτλ . Προς ενημέρωση ο κλάδος αυτός είναι ο 1ος εξαγωγικός άγροτικός κλάδος της Ελλάδας . Επίσης η Ελλάδα είναι η 1η παραγωγός χωρα στο κόσμο ( δεδομένου ότι μάλλον δεν παραγουμε τίποτα σαν χώρα μπορει κανεις να καταλάβει τι σημαινει αυτό) απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους σε ακριτικές περιοχές , όπως καστελόριζο ήπειρο , κτλ κτλ.
ένας από αυτούς τους απασχολούμενος είμαι και εγώ για τα τελευταία 15χρόνια και γιαυτό είμαι πολύ ευγνομων. Εμαθα-γνωρισα-δουλεψα και φυσικά πληρώθηκα .....μήπως αυτό το τελευταίο δεν σας ενδιαφέρει?? Επίσης πως καταγράφεται απόψεις που δεν μπορούν να σταθούν πουθενά ???? για ποια μόλυνση μιλάμε ??? έχετε κάνει ποτέ ανάλυση νερού??? ΟΧΙ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ 100% .
η Σαλαμίνα 'αραγε έχει αποχετευσή ?? έχουν αδειες όλες οι άναρχες οικοδομές ??? έχει αναπτυξιακό πρόγραμμα ??? ή μήπως στο λιμάνι περπατάν ανεν/τα τα ποντικάκια ???
κρίμα ...... ενημερωθητε πριν μιλησετε ειναι μια πανέμορφη δουλεια με ενα υπέροχο προϊόν που μπορούμε να το παολαμβάνουμε όλοι , Φρέσκο υγειηνό νόστιμο και πανω απο όλα ΕΛΛΗΝΙΚΟ!!

η αρχειοθήκη μας

Χωρίς παρεξήγηση..

1.Κάθε ανάρτηση του blog εκφράζει μονάχα τον αρθρογράφο της_
2.Κάθε ιστορική αναφορά που παρατίθεται στο blog εχθρεύεται τις διαδρομές του πατριωτικού σπαραγμόύ ή της υπερηφάνειας._

.
Powered By Blogger